Інститут тваринництва НААН України є складовою частиною мережі науково-дослідних інститутів Національної академії аграрних наук України. За результатами  державної атестації, проведеної 18 жовтня 2022 р. Інституту тваринництва НААН присвоєно статус І кваліфікаційної групи.
8 жовтня 1929 року указом № 706/2594 Наркомзему УРСР на базі зоотехнічного відділу був створений Український інститут молочного господарства - перша назва нинішнього Інституту тваринництва, що знаходиться в мережі галузевих науково-дослідних інститутів ВАСГНІЛ.
   Основні напрямки діяльності Інституту в той час - забезпечення наукового супроводу галузей молочного скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва в Україні, Білорусі, Молдові, Центрально-чорноземної області і Північному Кавказі.
   Інститут кілька разів змінював назву, що, перш за все, обумовлювалося розширенням сфери досліджень. У структурі Інституту діяли відділи (сектори) кормовиробництва, молоковедення, генетики, селекції та розведення, годування тварин, механізації, організації та економіки молочного господарства, лабораторія зоохіманалізу, наукова бібліотека, відділ пропаганди і винаходів, видавнича група і музей.
   У перші роки діяльності в інституті були розширені дослідження по годівлі різних видів сільськогосподарських тварин, на базі яких побачили світ "Відомості про склад і поживності кормів України". Уже в кінці 40-х років ХХ століття база налічувала 474 різних кормів, і в ній були представлені дані про перетравлення кормів, їх вітамінний і мінеральний склад.
   У довоєнні роки в Інституті розпочато дослідження по штучному заплідненню тварин (І. Бухарін), економіки тваринництва (А. Соловйов). Вивчалися породні ресурси України, результати метизації місцевих порід (А. Яценко). У 1932 році вийшов перший Науково-технічний бюлетень Інституту.
   У грудні 1943 року, після повернення з евакуації, співробітниками Інституту відновлювалися приміщення, налагоджувалася науково-дослідницька робота. В Інституті створені нові підрозділи: відділ конярства, лабораторія фізіології, лабораторія біохімії. Деякий час Інститут займався питаннями бджільництва і рибальства.
   У 1947 році при Інституті створена перша в Україні станція зі штучного запліднення тварин.
   Повоєнне становлення Інституту під керівництвом директора І. А. Даниленка відзначено розвитком наукової діяльності в напрямку розробки технологій утримання та годівлі тварин, оптимальних строків заготівлі кормів, зокрема, силосних, розробки норм і раціонів, з урахуванням вимог щодо вмісту білка, вуглеводів, вітамінів і мікроелементів.
   У 60-70 рр. минулого століття Інститут стає провідною науковою установою в галузі тваринництва в Україні та колишньому СРСР. Встановлено тісні зв'язки з зарубіжними вченими і фахівцями, в результаті чого було створено відділ зовнішніх зв'язків, який займався координацією роботи з іноземними науковими установами.
  Цей період знаменний створенням наукових шкіл, що виконують освітню і дослідницьку роботу і сьогодні (Ф. І. Осташко, Е. М. Доротюк, Д. А. Волков, Е. І. Адмін, В. В. Цюпко, С. І. Кутіков , А. А. Омельяненко, А. Е. Мянд і ін.).

  За останні 50 років вчені Інституту зробили чимало теоретичних і практичних розробок, які широко впроваджені у виробництво. У 1949-51 рр. І. В. Смирновим доведена здатність сперміїв зберігати біологічну повноцінність і генетичну інформацію в умовах тривалого зберігання при низьких (до –196 °С) температурах і з подальшим отриманням нормального потомства. Це стало відкриттям світового значення. В Інституті вперше в світі були отримані кролики, ягнята і телята після запліднення маток спермою, яку зберігали в замороженому стані в рідкому азоті. Цей напрямок успішно розвивається і сьогодні учнями академіка УААН Ф. І. Осташко, доктора с.-г. наук А. Д. Бугрова, академіка НААН М. Д. Безуглого і ін. Федором Івановичем Осташко розроблено теорію температурного шоку, фортифікації мембранного апарату статевих клітин, різні методи і технології штучного запліднення корів, зокрема, відома Харківська технологія взяття, оцінки, розведення і кріоконсервації сперми. Під його керівництвом в 1983 р вперше в Україні отримано теля від трансплантації ембріонів, приплід із зародків, культивованих поза організмом (1995 р.), розпочато дослідження з генної інженерії.
  На базі Інституту тваринництва створений (1998 р.) єдиний в Україні Біотехнологічний центр, який є лідером в розробці сучасних біотехнологій для тваринництва.

Значні досягнення Інституту і в розробці теоретичних питань селекції і виведення нових високопродуктивних порід, ліній і гібридів сільськогосподарських тварин: миргородська сальна порода свиней (1940 р.); лебединська молочно-м'ясна порода великої рогатої худоби (1950 р.); українська верхова порода коней (1990 р.); українська червоно-ряба молочна порода великої рогатої худоби (1992 р.); українська м'ясна порода великої рогатої худоби (1993 р.); м'ясна порода свиней (1993 р.); волинська м'ясна порода великої рогатої худоби (1994 р.), українська чорно-ряба молочна порода великої рогатої худоби (1995 р.); порода коней - Новоолександрівський ваговоз (1998 р.). Всього селекціонерами Інституту в тісній співпраці з науковцями інших інститутів створено понад 10 вітчизняних порід і понад 100 нових типів, ліній і гібридів тварин, продуктивність яких перевищує батьківські форми на 12-15 %.

У 60-80 рр. Інститут брав активну участь в розробці технологій для комплексів і агропромислових об'єднань. В Інституті з'являються нові підрозділи: відділ технології утримання молочної худоби, технології виробництва яловичини, технології виробництва свинини та ін. Однією з перших в Україні є розробка технологій безприв'язного утримання молочного стада на 1200 корів на глибокій підстилці з доїнням в молочному залі, реалізована у вигляді експериментального молочного комплексу ДП ДГ "Кутузівка", який і тепер є постійним полігоном для розробки і впровадження інновацій в молочному скотарстві.

На сьогодні Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України є провідним науково-методичним центром "Технології в тваринництві", селекційним центром з молочного і м'ясного скотарства, конярства, свинарства, вівчарства, звірівництва. Міністерством АПК України в розрізі структурних підрозділів Інституту присвоєно статус лабораторії з оцінки якості м'яса, молока, вовни, з генетичного контролю, по трансплантації ембріонів, підприємства з племінної справи в скотарстві ІІI категорії.

В Інституті працюють 83 співробітники, з низ 62 наукових співробітники, в тому числі 1 академік НААН, 2 член-кореспонденти НААН, 12 докторів та 36 кандидатів наук.

  Випробувальний центр Інституту тваринництва акредитований за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 у сфері випробування кормів для тварин і продукції тваринного походження за фізико-хімічними показниками та показниками якості та безпеки.
   На базі Інституту функціонує Технічний комітет (ТК 158) "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення".
   Інститут є координатором програм міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань і спеціалізованим центром Державної служби стандартних зразків.

В Інституті функціонує метрологічна служба, зусиллями якої здійснюється постійна перевірка і налагодження точного обладнання і апаратури та його підготовка до метрологічних випробувань.

 В теперішній час діяльність Інституту спрямована на обґрунтування галузевої структури параметрів і оптимізації виробництва продукції с.-г. підприємств різних типорозмірів; розробки бізнес-планів; впровадження у виробництво сучасних енергоресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва, генетики, біотехнології, кріоконсервації і штучного осіменіння тварин; засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, технологій виробництва, заготівлі та підготовки кормів до згодовування, годівлі с.-г. тварин; дослідження і екологічний моніторинг якості продукції тваринництва.
У мережу Інституту входить державне підприємство ДГ "Гонтарівка", яка є базою для науково-дослідних робіт і впровадження наукових розробок, виробником цінних генетичних ресурсів - племінного молочного і м'ясного худоби та овець.

В Інституті кваліфіковано поставлена робота з підготовки наукових кадрів через аспірантуру за спеціальністю 204 - технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

В Інституті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 06.02.01, 06.02.04 (сільськогосподарські науки), яка діє згідно з наказом 387 від 04.03.2020 р.

Інститут має власне наукове видання: "Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН" (включений до Нового переліку наукових фахових видань України, згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, наказ 747 від 13 липня 2015 в галузі "сільськогосподарські науки".

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література