Вітчизняне конярство: досвід століть (1848 – 2010 рр.): бібліографічний покажчик у 2-х частинах / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2011. – 274 с.


Внесок вчених Інституту тваринництва УААН у розвиток наукового конярства України : бібліограф. покажчик наукових праць за історичний період існування установи (1944 – 2009 роки) / УААН. Інститут тваринництва; уклад. В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Л. В. Гончаренко; наук. ред. Є. В. Руденко. – Х., 2009. – 74 с.


Сільськогосподарська біотехнологія у працях учених Інституту тваринництва НААН : традиції та новації  :  наук.-доп.  бібліограф. покажчик  (1937  –  2012  роки) / НААН.  Ін-т твар-ва ; уклад. : В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н.  В. Камишан,  Л.  В. Гончаренко, Л. І. Помітун, О. Ю. Трубай. – Х., 2013. – 297 с. (Кн.1). 

 


 

ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, О. М. Панченко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. 2-ге вид., перероб. І доп. Харків, 2021. 144 с. (Кн. 27).

 

 

 


 ЦЮПКО Василь Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2015 рр. : 2-ге вид., перероб. та доп. / Інститут тваринництва НААН ; уклад. В. В. Кунець, О.М. Панченко, Н. В. Камишан, В. В. Проніна ; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко. Харків, 2021. 108 с. (Кн. 26).

 

 

 

 

 Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "До 90-річчя від дня народження професора Цюпка Василя Васильовича"


ВОЛКОВ Дмитро Андрійович : біобібліографічний покажчик наукових праць (1951 – 2015 рр.) / НААН. Інститут тваринництва. 2-е вид., перероб. та доп. ; укладачі : В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан ; авт. вступ. ст. І. А. Помітун, І. В. Ткачова.Харків, 2019.43 с. (Кн. 22).

 

 

  

 


 ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ: біобібліограф. покажчик наукових праць за 1931 – 1997 роки / НААН, Інститут тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан. – Харків, 2018. – 26 с. – (Кн. 20).

 

 

 

 


ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка.  – Х., 2017. – 110 с (Кн. 16).

 

 

 


  ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016 рр. / НААН, Інститут тваринництва; уклад.: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; наук. ред. Є. В. Руденко ; автор вступ. статті Є. В. Руденко; перекл. англ. В.О. Даншин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х., 2017. –  60 с. (Кн.18)

 

 


 ЕЙСНЕР Федір Федорович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1940–1991 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, О. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2016. – 82 с. (Кн. 15).

 

 

Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "Ф. Ф. Ейснер – видатний Учений селекціонер та особистість (до 100 річчя від дня народження)"

 


ХВАТОВ Анатолій Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973 – 2016 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Т. А. Стрижак, М. А. Хватова, Н. В. Камишан, О. Ю. Трубай, М. Ю. Трубай, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. ст. Т. А. Стрижак. – Х., 2016. – 66 с. (Кн. 14).

 

 

 


 ДІБІРОВ Магомед Курамагомедович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1977 – 2006 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 28 с. (Кн. 13).

 

 

 

 


МИХАЛЬЧЕНКО Степан Адамович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1989–2015 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 46 с. (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 11).

 


 БУГРОВ Олексій Дмитрович: біобіліографічний покажчик наукових праць 1962–2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – [вид. друге, перероб. та доп.]. – Х., 2015. – 130 с. – (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 10). БОГДАНОВ Григорій Олександрович: біобібліогр. покажч. наук. праць за 1951–2012 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т тваринництва ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Є. В. Руденко, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; пер. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2015. – 160 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

 


 

БЄЛІКОВ Анатолій Андрійович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1966 – 2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка, І. М. Мартинюк, О. М. Церенюк, М. А. Хватова ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 67 с. (Кн. 9).

 

 

 

 


 

МЕДВЕДЄВ В’ячеслав Олександрович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1954 – 2011 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, О. М. Цере­нюк, Н. В. Камишан, М. А. Хватова, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; авт. вступ. ст. О. М. Церенюк. – Х., 2014. – 108 с. (Кн. 8).

 

 

  


 Смирнов Ігор Васильович

СМИРНОВ Ігор Васильович: біобібліогр. покаж. наук. пр. за 1938-1986 рр. / НААНУ, Інститут тваринництва; уклад. В.В. Кунець, М.Ю. Трубай, Л.В. Гончаренко, Т.М. Очковська; перекл. англ. Ю. Є. Андренко; наук. ред. Є.В. Руденко. – Х., 2012. – 48 с.

 

 

 


 Волков Дмитрій Андрійович

 

ВОЛКОВ Дмитрій Андрійович: біобібліогр. покаж. наук. праць (1951 - 2009 рр.) / УААН. Інститут тваринництва; упорядники: В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Л. В. Гончаренко; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. статті І.А. Помітун. – Х., 2009. – 32 с.

 


Піскун Віктор Іванович

 

ПІСКУН Віктор Іванович: біобібліогр. покаж. публікацій за 1972–2011 рр. / НААН, Інститут тваринництва; В. В. Кунець, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко, М. Ю. Трубай; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2011. – 28 с.

 

 


 Вакуленко Іван Семенович

ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покаж. наук. праць за 1968-2012 рр. / НААН, Інститут тваринництва; Упорядники: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; Наук. редактор І. А. Іонов; автор вступної статті І. А. Іонов; перекл. англ. В.О. Даншин. – Х., 2012. – 44 с.

 

 


Цюпко Василь Васильович 

  

ЦЮПКО Василь Васильович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, В. В. Проніна, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х. 2011 р. -57 с.

 

 


Павленко Михайло Петрович

  

ПАВЛЕНКО Михайло Петрович:  біобібліогр. покаж. наук. праць за 1971 – 2012 рр. / уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; НААН. Ін-т твар-ва. – Х., 2013. – 80 с. (Кн. 3).

 

 

 


Трішин Олексій КостянтиновичТРІШИН Олексій Костянтинович:  біобібліогр. покаж. наук. праць  за  1976–2012 рр. / НААН, ДНСГБ,   Ін-т тваринництва ;  уклад. :  В. А. Вергунов,  О. П. Анікіна,  В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко ; наук. ред. В. А. Вергунов ;  авт.  вступ.  ст.  М. В. Зубець ;  перекл.  англ. Т. Е. Ткачика.  – Х. :  НТМТ, 2012.  –  80 с.; порт.  – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ДНСГБ).

 

 

 


БІЛОГУБ  Данило Кирилович:  біобіліогр.  покажч.  наук. пр.  за  1926–1981  рр.  / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В.  Кунець,  Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2014. – 38 с.

Розділи

Викладення

Дата і місце

заснування

1929 р., м. Харків

Стан на рік заснування:

Фонди

 

 

 

Читачі

 

 

1929 р. – декілька тисяч екз. (за звітом 1944 р.);

1941 – 1943 рр. – фонд повністю знищений;

1944 р. – 341 екз.

 

1944 р. – 51 абонент

Основні віхи розвитку

1929 р. –рік заснування;

1944 рр. – розпочато комплектування фонду бібліотеки.

Видатні вчені, що працювали у стінах бібліотеки

– акад. Безуглий М. Д. – біотехнологія: трансплантація ембріонів с.-г. тварин;

– акад. Берзінь Я. М. – мінеральне живлення тварин; боротьба з заразливими захворюваннями тварин;

– акад. Богданов Г. О. – годівля с.-г. тварин, технологія виробництва та використання кормів. проф.;

– акад. Буркат В. П. – розведення та селекція с.-г. тварин;

– акад. Даниленко Й. А. – технологія утримання та годівля тварин;

– акад. Омельяненко А. О. – економіка та організація виробництва продуктів тваринництва;

– акад. Осташко Ф. І. – біотехнологія; біологія відтворення та штучне запліднення с.-г. тварин;

– акад. Трішин О. К. – технологія виробництва молока;

– чл.-кор., проф. Ейснер Ф. Ф. – розвиток та селекція великої рогатої худоби;

– проф. Адмін Є. І. – технологія утримання молочної худоби,

– проф. Бондаренко О. П. – свинарство;

– проф. Бугров О. Д. - біотехнологія; відтворення та штучне запліднення тварин;

– проф. Волков Д. А. – конярство; розведення та селекція коней;

– проф. Доротюк Е. М. – селекція м’ясної худоби;

– проф. Гноєвий В. І. – кормовиробництво;

– проф. Кандиба В. М. – технологія годівлі с.-г. тварин, використання кормів та виробництво продуктів тваринництва;

– проф. Ключніков В. К. – розведення та селекція в конярстві;

– проф. Кутіков С. Й. – економіка сіл. гос-ва;

– проф. Медведєв В. О. – селекція та розведення в свинарстві;

– проф. Мирось В. В. – розведення та селекція в кролівництві;

– проф. Мовчан В. А. – рибництво;

– проф. Пшеничний П. Д. – годівля с.-г. тварин;

– проф. Рижков В. Г. – економіка АПК;

– проф. Смірнов І. В. – кріоконсервація та штучне запліднення;

– проф. Цюпко В. В. - фізіологія та біохімія с.-г. тварин;

– проф. Чигринов Є. І. – технологія утримання великої рогатої худоби;

- проф. Яценко О. Ю. – розведення та селекція великої рогатої худоби; – – Поніровський П. І. – фізіологія с.-г. тварин;

Русько М. П. – кормовиробництво;

Савран В. П. – механізація та автоматизація сіл. гос-ва.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН


  Наукова бібліотека Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України (НБ ІТ НААН) є крупною науковою бібліотекою серед інститутів аграрного профілю в Україні і країнах СНД. На сучасному етапі робота бібліотеки ведеться за двома напрямами – інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи вчених-тваринників та дослідження з історії аграрної науки. Бібліотеку підпорядковано Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН.
Бібліотека є членом International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD) та співвиконавцем наукової програми    «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції («Інноваційний розвиток»).

У різні періоди бібліотека змінювала свою назву:
8.10.1929 – 15.05.1930 рр. – Наукова бібліотека Українського інституту молочного господарства
15.05.1930 – 14.12.1934 –  Наукова бібліотека Південного інституту молочного господарства
14.12.1934 – квітень 1935 – Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту великої рогатої худоби
квітень 1935 – 19.05.1956 – Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту тваринництва
19.05.1956 – 30.08.1991 – Наукова бібліотека Науково-дослідний інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР
30.08.1991 – 14.04.1992 – Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту тваринництва
14.04.1992 – 7.09.2010 – Наукова бібліотека Інститут тваринництва Української академії аграрних наук
7.09.2010 – до тепер – Наукова бібліотека Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України

  В історії становлення та розвитку бібліотеки можна виокремити чотири основні етапи:

  Період становлення (жовтень 1929 – вересень1941) – формування бібліотечного фонду на базі книжкового масиву зоотехнічного відділу Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції; розширення штату працівників;

  Період руйнації (вересня 1941 – вересень 1943) – під час німецької окупації Харкова весь бібліотечний фонд загинув;

  Період відродження (1944 – 1946) – відновлення комплектування за рахунок книгообміну, придбання книг на базарі, у букіністичних магазинах та приватних бібліотеках; передплата вітчизняних та іноземних видань; організація пересувної бібліотечки художньої літератури;

  Період розвитку (1947 – до тепер) – багатофункціональність, комп’ютеризація, науково-дослідна робота: I підперіод (1947 – 1952) – затверджено перші «Правила користування бібліотекою»; сформовано бібліотечне ядро; передплата іноземної літератури за валютним лімітом; налагоджено книгообмін; організовано міжбібліотечний абонемент; бібліографічна робота (складання бібліографічних списків російської та іноземної літератури); сформовано довідково-пошуковий апарат (абетковий каталог, картотека лекцій товариства з розповсюдження політичних та наукових знань, картотека друкованих праць співробітників інституту, розпочато роботу зі складання каталогу іноземної літератури);  ІІ підперіод (1977 – 1990) – виконання програми досліджень з удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування читачів під керівництвом Наукової бібліотеки Південного відділення ВАСГНІЛ; ІІІ підперіод (1991 – 2008) – комп’ютеризація бібліотеки. Розпочато створення електронного каталогу на базі інформаційно-пошукової системи CDS/ISIS; IV підперіод (2009 – до тепер) – бібліотека у складі лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій; інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи вчених-тваринників; репрезентація наукового доробку вчених інституту; науково-дослідна робота з історії аграрної науки.  Результати досліджень висвітлено у власній історико-бібліографічній серії «Наукові здобутки вчених інституту Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах». Видання монографій, науково-допоміжних посібників, біо- та бібліографічних покажчиків. Проведення лекцій, семінарів, урочистих вчених рад, присвячених пам’ятним датам та ювілеям. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (підключення бібліотеки до мережі Інтернет; створено веб-сторінку наукової бібліотеки на сайті інституту;  конвертація електронних образів з ІПС CDS/ISIS в IRBIS; наповнення електронного каталогу та картотек, повнотекстових баз даних).

  Структура бібліотеки  складається з абонементу, читальної зали, відділу іноземної літератури, книгосховища.  Кількість зареєстрованих читачів 1 січня 2017 р. становить – 461. Загальна кількість відвідувань за останні три роки у середньому становить – 10500, книговидача – 54000 екз.
Документально-інформаційна база складає 101064 примірників: основний фонд (у т.ч. дисертації та автореферати дисертацій) – 59724 прим.; наукові і науково-виробничі журнали (у т.ч. іноземні) – 41007; нормативна література – 278.

  Фонд раритетної та рідкісної літератури налічує 303 екземпляри та містить видання з 1791 р. Унікальними серед книг бібліотеки є прижиттєві видання класиків зоотехнічної науки: П.М. Кулешова, М.П. Чирвінського, М.І. Придорогіна, І.І. Іванова, Є.А. Богданова, М.Ф. Іванова, Ю.Ф. Ліскуна, М.Д. Потьомкіна, Д.А. Кисловського та інших.
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки складається з абеткового та систематичного каталогів, картотеки авторефератів дисертацій, картотеки дисертацій, картотеки періодики, картотеки іноземної періодики, картотеки стандартів, електронного каталогу АБІС ІРБІС (12630 записів).

  Електронними ресурсами бібліотеки є електронні картотеки: обмінного фонду; фонду раритетних та рідкісних видань ХVІІІ – ХІХ ст.; фонду іноземної літератури (німецької, французької, польської угорської), фонду дисертацій. Повнотекстовими базами даних наукової інформації є БД друкованого органу інституту «Науково-технічного бюлетеня», повнотекстова БД бібліографічних покажчиків. З 1994 р. формується електронний каталог, який відображає інформацію про видання, що надходять до фонду бібліотеки у режимі поточного та ретроспективного комплектування.

  Бібліотека входить до складу Консультаційного центру з тваринництва інституту, де можна в режимі он-лайн отримати відповіді на запитання науковців та фахівців аграрного профілю. Режим доступу: http://avianua.com/info/animal.php

  У 2012 році засновано серію «Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах», яка є важливою джерельною базою наукових досліджень з історії аграрної науки України, сприяє виявленню динаміки змін пріоритетних наукових напрямів, актуалізації окремих проблем історії вітчизняної зоотехнічної науки та галузевої дослідної справи, надає їй портретної конкретики, визначає місце установи в інтелектуальній спадщині української нації. За 4 роки (2012 – 2016) у серії видано 16 книг.  Серію відкрито науково-допоміжним бібліографічним покажчиком «Сільськогосподарська біотехнологія у працях учених Інституту тваринництва НААН: традиції та новації (1937 – 2012)», в якому репрезентовано наукову спадщину вчених інституту в становленні та розвитку теоретичних засад сільськогосподарської біотехнології.
У цій серії вишли дві монографії з історії окремих наукових напрямів у галузі тваринництва: «Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин: історія, вчені, досягнення (історичний нарис)» (2013) та «Науковий доробок учених у розвиток вітчизняного конярства та кіннозаводства» (2014).

  Більшість випусків представлено біобібліографічними покажчиками наукових праць видатних учених інституту: Ф.Ф. Ейснера, А. О. Омельяненка, М. П. Павленка, Д. К. Білогуба, В. О. Медведєва, А. А. Бєлікова, О. Д. Бугрова, С. А. Михальченка, М. К. Дібірова, А. А. Хватова та ін.

  Окремим фундаментальним виданням є бібліографічний покажчик у 2-х частинах «Вітчизняне конярство: досвід століть (1848 – 2010 рр.) (2011), в якому вперше комплексно відображено та систематизовано наукові доробки вітчизняних учених, фахівців та установ у галузі конярства другої половини ХІХ–ХХІ ст.

  У 1980 р. колектив бібліотеки нагороджено Почесною грамотою Президіуму Південного відділення ВАСГНІЛ за високі показники у роботі. Численними урядовими нагородами у різні роки було відмічено очільників бібліотеки: Лідія Пилипівна Чуєнко (1948–1981) нагороджена Грамотою Міністерства культури УРСР (1967) та ювілейною медаллю «За доблестный труд» (1970), Грамотою Харківської обласної ради народних депутатів (1979) та Кунець Вікторія Вячеславівна (1994 до тепер) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, нагороджена Подякою Міністра аграрної політики України (2009), Почесною грамотою Президента Української академії аграрних наук (2010), Грамотою Міністра культури України (2017).


БІБЛІОТЕКА – ВЧЕНИМ: ЧАСИ ТА ЛЮДИ

(До 100-річчя з дня народження Л.Ф. Чуєнко)

8 жовтня 2009 р. виповнилося 85 років від дня заснування Інституту тваринництва УААН. Це ювілей і наукової бібліотеки інституту, яка є його ровесницею.

Бібліотека формувалася на базі книжкового фонду зоотехнічного відділу Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції – попередниці інституту.

У перші роки в бібліотеці працював один завідуючий, але ж розширювався штат інституту та поповнювався книжковий фонд, і в 1932 р. було введено ще одну одиницю бібліотекаря.

Під час німецької окупації майже весь книжковий фонд бібліотеки загинув. Евакуації підлягали лише найбільш цінні архівні документи. Відновлення книжкового фонду розпочалося в 1944 р. Тоді, по суті, довелося заново відроджувати бібліотеку, і в цьому велику допомогу інституту надали бібліотеки Всесоюзного інституту тваринництва, ВАСГНІЛ та інші. Вже на той час, завдяки політиці уряду бібліотека мала нагоду одержувати обов'язковий примірник друкарської продукції. Література придбана в ті роки, не втратила своєї цінності й сьогодні.

Із повоєнних років колектив бібліотеки очолювала Л. П. Чуєнко, яка багато зробила для розширення книжкового фонду. Це людина з цікавою та нелегкою долею.

Лідія Пилипівна Чуєнко народилася 1 грудня 1909 р. в с. Волошино Кривоозерського району Одеської області в сім'ї фармацевтів. Батьки займалися фармакопеєю і лікуванням хворих.

Історичні події 1917 р. круто змінили спосіб життя багатьох людей. Наставали суворі часи – війни, розруха, хвороби, епідемії. Від висипного тифу вмирає батько і вся тяжкість сімейних турбот лягає на молоду Ліду.

У 1920 р. вона закінчує початкове училище і так само, як її батько, чим може допомагає нужденним: відвідує хворих, розносить їм ліки, які ще залишилися в домі, перев'язує рани.

У шістнадцять років комсомолка Ліда стає писарем у начальника штабу Другої кінної армії, яка вступила на Україну. Доводилося займатися не тільки протокольними справами, але і складати і передавати відомості про бойові дії, друкувати рапорти і доповіді командирів і перев'язувати поранених бійців.

У 1924 р. закінчила курси підготовки педагогічних фахівців для роботи в дитячих установах, в 1927 р. була направлена в Першотравневий педтехнікум, вже з 1930 р. викладала українську мову в школах колгоспної і фабрично-заводської молоді, пізніше працювала інструктором міського відділу освіти в Полтаві.

У 1935 р. її направляють на боротьбу з дитячою безпритульністю. У приміщенні колишнього чоловічого монастиря була створена дитяча трудова колонія, в якій і довелося працювати молодому фахівцю. Особисте знайомство з А.С. Макаренко допомогло подолати багато труднощів пов'язаних з виховною роботою, адже колектив був дуже складний. Полтавська комуна стала великою гордістю в місті. Лідія Пилипівна була нагороджена грамотою за самовіддану роботу по ліквідації безпритульності в Харківській області.

У 1948 р. Л.П. Чуєнко прийшла на роботу до Українського науково-дослідного інституту тваринництва, де працювала до 1981 р. на посаді завідуючої бібліотеки. У цій же установі, з 1939 по 1941 рр., працював її чоловік, Дюріч Микола Григорович, на посаді директора інституту. Із перших днів війни Микола Григорович був мобілізований в лави Радянської Армії і в 1943 р. загинув у боях при звільненні м. Запоріжжя.

У 1957 р. Лідія Пилипівна заочно закінчила Харківський бібліотечний інститут. На змаганнях і оглядах наукових бібліотек займала почесні місця, одержувала грамоти Міністерства культури і сільського господарства СРСР і УРСР. Беззмінно 17 років пропрацювала головою профспілкової організації інституту. Для організації музею тваринництва зібрала великий фотодокументальний матеріал. Лідія Пилипівна нагороджена медаллю «За перемогу над Німеччиною», «За доблесну працю в роки війни».

Треба згадати й інших працівників бібліотеки, які віддавали сили та енергію для підняття наукового статусу бібліотеки.

Тривалий час у бібліотеці пліч-о-пліч з Лідією Пилипівною працювали: Марія Василівна Васильєва, Віра Семенівна Кудь, Ельза Йосипівна Бронфман, Олена Василівна Осташко, Тетяна Митрофанівна Ворон, Віра Яківна Корсун. Спільними зусиллями співробітників бібліотеки був налагоджений облік літератури, систематизація та каталогізація.

На фото колектив бібліотеки (зліва направо):1-й ряд – М.В. Васильєва, Л.П. Чуєнко,2-й ряд – В.С. Кудь, О. В. Шпатович, О.В. Осташко, Т.М. Ворон, О. Чабаєва (1980 р., м. Харків).

 За рік до фонду надходило до 5 тис. книг і періодичних видань. Поповнення фонду здійснювалось також за рахунок книгообміну. Література розсилалась до 265 організацій, у тому числі до 55 зарубіжних.

У 1980 р. колектив бібліотеки був нагороджений Почесною грамотою Президіума Південного відділення ВАСГНІЛ за високі показники в роботі.

„Дивовижна професія – бібліотекар, дивовижні люди – бібліотекарі, - відзначав академік Н. І. Вавілов. – Мало кому в голову приходить, що бібліотекар ретельно аналізує, постійно печеться, щоб збудити в людях постійну потребу в книзі, знаннях, прагненні до самоосвіти…”

Сьогодні робота наукової бібліотеки інституту спрямована на інформаційне-бібліогафічне забезпечення виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень природничих і технічних наук у сфері АПК.

Серед користувачів бібліотеки: науковці, аспіранти, студенти харківських вузів, жителі селища. Установою постійно проводиться документообмін виданнями інституту з іншими бібліотеками й установами України, Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини.

На базі інформаційно-пошукової системи CDS/ISIS створюється єдина база даних.

Загальний фонд бібліотеки складає 98481 примірників. Зараз значну частину фонду бібліотеки складають раритетні видання XVIII-XIX ст., що були збережені навіть у важкі часи лихоліть. Цінними виданнями є праці видатних вчених-тваринників України та Росії – класиків науки. Не менш значущою є друкована продукція результатів наукових досягнень сучасних дослідників. Усі ці видання є національним надбанням країни.

Минуле… Воно цінне і дороге. Все що було, добре й погане, необхідно осмислити й оцінити, не забувати добрих традицій.

Пройдений шлях – це наше життя, наша історія, наша праця, наша пам'ять…

Спадкоємність поколінь, згуртованість колективу, злагодженість в роботі допоможуть у подоланні нинішніх суперечностей, складнощів і проблем.

Доречним буде згадати слова відомого поета К. Бальмонта:

 

Можно все заветное покинуть,

Можно все бесследно разлюбить,

Но нельзя к минувшему остынуть,

Но нельзя о прошлом позабыть.

Україна

Індекс

Назва

74476

Тваринництво України

74092

Вісник аграрної науки – 5 екз.

74348

Пропозиція

96287

Аграрний тиждень

37600

Тваринництво сьогодні

40123

Освіта України

89387

Кадровик України

86088

Пожежна та технологічна безпека

30214

Праця і зарплата

95994

Бюджетна бухгалтерія

35200

Все о бух. учете

33774

Налоги и бух. учет

 Россия

Индекс

Название

70548

Мол. и мясн. скотов. (без первого номера)

70809

Свиноводство (без первых двух)

88758

Овцы, козы (без первого номера)

70449

Кролиководство и звероводство (без первых двух)

70443

Коневодство (без первых двух)

70342

Зоотехния (без первых двух)

81721

Животноводство России (без первых двух)

 1. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk, Europian Union Coastal Conservation (Poland). – Słupsk, 1997. – Vol. 1. – 93 s.

  Шифр 23653
 2. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk (Poland). – Słupsk, 1999. – Vol. 3. – 118 s.

  Шифр 23654
 3. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2000. – Vol. 4. – 110 s.

  Шифр 23655
 4. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2001. – Vol. 5. – 86 s.

  Шифр 23656
 5. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2003. – Vol. 6. – 102 s.

  Шифр 23657
 6. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2005. – Vol. 9. – 200 s.

  Шифр 23658
 7. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2006. – Vol. 10. – 182 s.

  Шифр 23659
 8. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Academy (Poland). – Słupsk, 2009. – Vol. 13. – 199 s.

  Шифр 23660
 9. Bieguszewski H. Fizjologia zwierząt. Część II. Procesy fizjologiczne służące utrzymaniu życia zwierząt oraz organism i środowisko / Henryk Bieguszewski. – Słupsk, 1995. – 320 s.

  Шифр 23652
 10. Ekofizjologizne uwarunowania zdrowia człowieka : I konferencja naukowa starsi i młodsi – dziedzictwo mądrości / pod red. N. Kurhalyuk, P. Kamiński. – Słupsk, 2010. – 160 s.

  Шифр 23651
 11. Słupskie prace biologiczne / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2005. – Nr 2. – 157 s.

  Шифр 23645
 12. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2006. – Nr 3. – 119 s.

  Шифр 23646
 13. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2007. – Nr 4. – 124 s.

  Шифр 23647
 14. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2008. – Nr 5. – 152 s.

  Шифр 23648
 15. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2009. – Nr 6. – 188 s.

  Шифр 23649
 16. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2010. – Nr 7. – 135 s.

  Шифр 23650
 17. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2001. – Nr 1. – 190 s. – (Ser. “Biologia eksperymentalna i ochrona środowiska”).

  Шифр 23644
 18. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 108 s. – (Ser. “Botanika”).

  Шиф 23643
 19. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 143 s. – (Ser. “Limnologia”).
 20. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk, Europian Union Coastal Conservation (Poland). – Słupsk, 1997. – Vol. 1. – 93 s.

  Шифр 23642
 21. Шифр23653
 22. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk (Poland). – Słupsk, 1999. – Vol. 3. – 118 s.

  Шифр  23654
 23. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2000. – Vol. 4. – 110 s.

  Шифр 23655
 24. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2001. – Vol. 5. – 86 s.

  Шифр 23656
 25. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2003. – Vol. 6. – 102 s.

  Шифр 23657
 26. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2005. – Vol. 9. – 200 s.

  Шифр 23658
 27. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2006. – Vol. 10. – 182 s.

  Шифр 23659
 28. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Academy (Poland). – Słupsk, 2009. – Vol. 13. – 199 s.

  Шифр 23660
 29. Bieguszewski H. Fizjologia zwierząt. Część II. Procesy fizjologiczne służące utrzymaniu życia zwierząt oraz organism i środowisko / Henryk Bieguszewski. – Słupsk, 1995. – 320 s.

  Шифр 23652
 30. Ekofizjologizne uwarunowania zdrowia człowieka : I konferencja naukowa starsi i młodsi – dziedzictwo mądrości / pod red. N. Kurhalyuk, P. Kamiński. – Słupsk, 2010. – 160 s.

  Шифр 23651
 31. Słupskie prace biologiczne / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2005. – Nr 2. – 157 s.

  Шифр 23645
 32. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2006. – Nr 3. – 119 s.

  Шифр 23646
 33. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2007. – Nr 4. – 124 s.

  Шифр 23647
 34. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2008. – Nr 5. – 152 s.

  Шифр 23648
 35. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2009. – Nr 6. – 188 s.

  Шифр 23649
 36. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2010. – Nr 7. – 135 s.

  Шифр 23650
 37. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2001. – Nr 1. – 190 s. – (Ser. “Biologia eksperymentalna i ochrona środowiska”).

  Шифр 23644
 38. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 108 s. – (Ser. “Botanika”).

  Шифр 23643
 39. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 143 s. – (Ser. “Limnologia”).

  Шифр 23642

назва

перідичність

газети

 

Аграрний тиждень

 

Бюджетна бухгалтерія

 

Всё о бухгалтерском учёте

 

Голос України

 

Налоги и бухгалтерский учёт

 

Праця і зарплата

 

Урядовий кур’єр

 

журнали

 

Атестаційний вісник

 

Біотехнологія

 

Вісник аграрної науки

 

Ефективні корми та годівля

 

Ефективне тваринництво

 

Економіка АПК

 

Молочное дело

 

Мясное дело

 

Прибуткове свинарство

 

Пропозиція

 

Свинарствo Україна

 

Тваринництво сьогодні

 

Тваринництво України

 

Довідник кадровика (комплект)

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література