Головний редактор – Россоха В. І., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Заступник головного редактора – Помітун І. А., Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу, доктор с.-г. наук, професор

Відповідальний секретар редколегії – Кунець В. В., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, канд. іст. наук, старший науковий співробітник

 Члени редакційної колегії:

Василевський М. В. Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. біол. наук, старший науковий співробітник

Катеринич О. О., Державна дослідна станція птахівництва НААН, директор, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Корх І. В., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Кулібаба Р. О., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Ляшенко Ю. В., Інститут тваринництва НААН,  завідувач лабораторії, к. с.-г. н., старший науковий співробітник

Олійниченко Є. К., Інститут тваринництва НААН, старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Палій А. П., Харківський Національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, доцент кафедри , д. с.-г. н., доцент, 

Почерняєв К. Ф., Інститут свинарства і АПВ НААН, завідувач відділу, д. с.-г. н., старший науковий співробітник 

Прудніков В. Г., Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри, д. с.-г. н., професор

Рижкова Т. М., Харківська державна зооветеринарна академія, професор кафедри, д. тех. н. 

Руденко Є. В., Інститут тваринництва НААН, директор, доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН

Ткачова І. В, Інститут тваринництва НААН, в. о. заступника директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Трішин О. К., Інститут тваринництва НААН, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України

Церенюк О. М., Інститут тваринництва НААН, заступник директора з наукової роботи та інновацій, доктор с.-г. наук, доцент

Юрко П. С., Харківська державна зооветеринарна академія, доцент кафедри, к. вет. н.

Іноземні члени редколегії:

Кургалюк Н. М., д. б. н., професор факультету біології, кафедра зоології і фізіології тварин, Інститут біології наук про Землю, Поморська академія  в Слупську (республіка Польща)

Ткаченко Г. М., д. б. н., професор, завідувачка факультету біології, кафедра зоології і фізіології тварин, Інститут біології та наук про Землю, Поморська Академія в Слупську

Herbut Eugeniusz, Instytut Zootechniki PIB, Dzial Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzqcej, Doctor habilitowany, Profesor (республіка Польща)

Korol Waldemar, Instytut Zootechniki PIB, Kierownik Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie, Doctor habilitowany (республіка Польща)

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

 

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література