Головний редактор – Россоха В. І., Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Заступник головного редактора – Помітун І. А., Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу, доктор с.-г. наук, професор

Відповідальний секретар редколегії – Кунець В. В., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, канд. іст. наук, старший науковий співробітник

 Члени редакційної колегії:

Василевський М. В. Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії, канд. біол. наук, старший науковий співробітник

Катеринич О. О., Державна дослідна станція птахівництва НААН, директор, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Корх І. В., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Кулібаба Р. О., Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Ляшенко Ю. В., Інститут тваринництва НААН,  завідувач лабораторії, к. с.-г. н., старший науковий співробітник

Олійниченко Є. К., Інститут тваринництва НААН, старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Палій А. П., Харківський Національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, доцент кафедри , д. с.-г. н., доцент, 

Почерняєв К. Ф., Інститут свинарства і АПВ НААН, завідувач відділу, д. с.-г. н., старший науковий співробітник 

Прудніков В. Г., Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри, д. с.-г. н., професор

Рижкова Т. М., Харківська державна зооветеринарна академія, професор кафедри, д. тех. н. 

Руденко Є. В., Інститут тваринництва НААН, директор, доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН

Ткачова І. В, Інститут тваринництва НААН, в. о. заступника директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Трішин О. К., Інститут тваринництва НААН, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України

Церенюк О. М., Інститут тваринництва НААН, заступник директора з наукової роботи та інновацій, доктор с.-г. наук, доцент

Юрко П. С., Харківська державна зооветеринарна академія, доцент кафедри, к. вет. н.

Іноземні члени редколегії:

Кургалюк Н. М., д. б. н., професор факультету біології, кафедра зоології і фізіології тварин, Інститут біології наук про Землю, Поморська академія  в Слупську (республіка Польща)

Ткаченко Г. М., д. б. н., професор, завідувачка факультету біології, кафедра зоології і фізіології тварин, Інститут біології та наук про Землю, Поморська Академія в Слупську

Herbut Eugeniusz, Instytut Zootechniki PIB, Dzial Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzqcej, Doctor habilitowany, Profesor (республіка Польща)

Korol Waldemar, Instytut Zootechniki PIB, Kierownik Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie, Doctor habilitowany (республіка Польща)

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література