Завідувач лабораторії
Марченко Валерій Анатолійович
кандидат економічних наук

 

Тел.: (057) 740-31-18;  e-mail: vlsnitv8@gmаil.com


Лабораторія економіки заснована в 1931 р. В її становлення і розвиток значний внесок зробили кандидат економічних наук А. В. Соловйов, доктор економічних наук, професор С. І. Кутіков, доктор економічних наук, професор, академік НААН, член-кореспондент ВАСГНІЛ, Заслужений діяч науки і техніки України А. А. Омельяненко, доктор економічних наук, професор В. Г. Рижков, кандидат економічних наук Е. К. Кравцов та їх учні і послідовники.

Лабораторія досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій і маркетингу інновацій створена в 1998 році, вона є осередком Харківського регіонального центру наукового забезпечення АПК. До складу лабораторії входить наукова бібліотека інституту (з 2009 р), яка була заснована в 1929 р.

З 2018 року у зв'язку з реструктуризацією Інституту (наказ № 34/к від 01.02.2018) було організовано Лабораторію економіки та маркетингу інновацій шляхом об'єднання Лабораторії економіки і організації виробництва продуктів тваринництва  та Лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій і маркетингу інновацій.

Напрями досліджень з економіки:

 • обґрунтування питань концентрації і спеціалізації тваринництва, проблем інтенсифікації та підвищення економічної ефективності виробництва різних видів тваринницької продукції;
 • створення перспективних програм розвитку тваринницьких галузей на будь-якому рівні (окремих господарств, району, області, регіону, держави);
 • розробка (техніко-економічне обґрунтування) спеціалізованих тваринницьких підприємств з виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кролівництва, конярства з обґрунтуванням основних організаційно-виробничих і економічних параметрів та нормативів поголів’я, обсягів виробництва, кормозабезпечення і кормовиробництва в залежності від продуктивності тварин і урожайності культур у комплексному поєднанні галузей рослинництва і тваринництва. Розробки ТЕО для ферм різних за розмірами та в залежносі від природно-кліматичних зон України.
 • обґрунтування і розробка в залежності від інтенсивності ведення рос­линництва і тваринництва питомих нормативів витрат кормів, праці, ресурсо- і енергоносіїв, сукупної енергії та собівартості виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кролівництва, звірівництва та вирощування не­телей і кормів.
 • розробка стратегії розвитку галузі тваринництва України на період до 2030 р.

 Розробки економічного напряму:

 • Державна цільова програма розвитку тваринництва на період до 2015 року;
 • стратегія розвитку тваринництва України до 2020 року;
 • проект „Національний проект „Відроджене скотарство”(2015 р.);
 • „Програма розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки” ( 2011 р.);
 • проект „Програма розвитку тваринництва в дослідних господарствах Національної академії аграрних наук України на період до 2015 року” (2011 р.);
 • перспективи розвитку тваринництва України до 2025 р.: ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991 – 2017 – 2030 рр.);
 • комплексна програма інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ Харківської області на період до 2020 року;
 • для сільськогосподарських підприємств - техніко-економічні обґрунтування різних галузей тваринництва: молочної ферми на 20, 400 і 1000 корів; свинарської племінної ферми на 400 основних свиноматок, товарної свинарської ферми на 50 і 600 основних свиноматок, спеціалізованої ферми з виробництва яловичини на 3000 скотомісць і ін.;
 • Рекомендації для сільських об’єднаних територіальних громад з розвитку молочного скотарства на кооперативних засадах, які висвітлюють питання створення та функціонування кооперативних об’єднань з метою одержання та заготівлі якісної продукції у молочному скотарстві.

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

 • дослідження попиту та умов створення інноваційної продукції в галузі тваринництва з урахуванням аналізу ринкової ситуації, визначення її ефективності, вартісної оцінки та конкурентоспроможності;
 • консультаційно-методичний супровід науково-дослідних робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності Інституту;
 • розробка науково-методичних підходів трансферу інноваційних розробок у галузі тваринництва;
 • проведення науково-інформаційної та рекламної діяльності (випуск науково-технічного бюлетеня, монографій, довідників, методичних посібників, рекламних буклетів, проспектів та іншої рекламної продукції, проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, участь у виставках різних рівнів);
 • ведення веб-сайту інституту;
 • депозитарне накопичення, наукова аналітико-синтетична обробка та передача інформації;
 • створення власних баз даних бібліотеки;
 • інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи;
 • формування банку даних електронних повнотекстових видань;
 • структурування інформаційного простору шляхом створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків та посібників;
 • проведення досліджень з історії аграрної науки та висвітлення їх результатів у історико-бібліографічній серії «Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах».

 Моніторинг цін на продукцію тваринництва в Україні:

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література