ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2021, № 125

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / last page

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ЦЮПКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА (1931–2019)
Кунець В. В.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ – ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО-ФИЗИОЛОГА
Пронина В. В.

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ С. І. СЕРДЮКА (1926−1990) (до 95-річчя від дня народження)
Мартинюк І. М., Сушко О. Б., Бєліков А. А.

 THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF ETHANOL EXTRACTS OBTAINED FROM LEAVES OF SOME THYMUS SPECIES (LAMIACEAE) AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS STRAIN
Kurhaluk N., Tkachenko H., Honcharenko V., Nachychko V., Prokopiv A., Aksonov Y.  

 GENETIC ANALYSIS OF UKRAINIAN LARGE WHITE PIG BREED BY POLYMORPHISMS IN RYR1, ESR1 AND PRLR GENES
Oliinychenko Y.K., Rossokha V.I., Boyko O.A., Tur G.N., Zaderikhina O.A., Brovko O.V.

 ALTERATIONS OF LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN THE SKELETAL MUSCLES AND CARDIAC TISSUE OF SALMONID AFTER DISINFECTING PROCEDURE WITH CHLORAMINE-T
Tkachenko H., Kurhaluk N., Grudniewska J.

 EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN EQUINE ERYTHROCYTES AFTER IN VITRO TREATMENT WITH LEAF EXTRACT OF THYMUS PULEGIOIDES L. (LAMIACEAE)
Tkachenko H., Kurhaluk N., Honcharenko V., Nachychko V., Prokopiv A., Aksonov Ie.

 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КРОСБРЕДНИХ КОРІВ-ПЕРВІСТОК / PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF FIRST CALVING CROSSBRED COWS
Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д.

 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ РЕЦЕПТОРА ГОРМОНУ РОСТУ ТА МІОГЕН-НОГО ФАКТОРУ 5 В ПОПУЛЯЦІЯХ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД / POLYMORPHISM OF GROWTH HORMONE RECEPTOR GENE AND MYOGENIC FACTOR 5 GENE IN DAIRY CATTLE POPULATIONS
Альшамайлех Х. С., Кулібаба Р. О., Ляшенко Ю. В., Борзова Г.С.

 ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ КОРІВ У ПЕРІОД ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ / COMPARISON OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS FOR COWS DURING HEAT STRESS
Борщ О. О., Борщ О. В.

 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ (ОБЗОРНАЯ) / SOME ASPECTS OF AGRICULTURAL EXHIBITIONS ORGANIZATION OF BREEDING CATTLE
Гончаренко И. В., Гришко С. И.

 ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ / IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY OF DIFFERENT APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF MILKING COW TECHNOLOGY
Золотарьов А.П., Сєдюк І.Є., Піскун В.І., Золотарьова С.А.

 ПРОБІОТИЧНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ – ПЕРСПЕТИВА РАЦІОНАЛЬНОЇ ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ / PROBIOTIC FEED ADDITIVES - PERSPECTIVES OF RATIONAL FEEDING OF CALVES
Литвиненко В. М., Юхимчук Н. І.

 ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОПОРІДНОГО ТИПУ СВИНЕЙ ПОРОДИ ДЮРОК УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ «СТЕПОВИЙ» ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ І ВАГОВИХ КОНДИЦІЙ / FATTENING AND MEAT QUALITIES OF INTRA-BREED TYPE OF PIGS OF THE DUROC BREED OF THE UKRAINIAN SELECTION «STEPOVY» AT VARIOUS METHODS OF BREEDING AND WEIGHT CONDITIONS
Лихач В. Я., Лихач А. В.

 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИ САНІТАРНІЙ ОБРОБЦІ ВЗУТТЯ ТА ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ТВАРИННИЦТВА / TECHNOLOGICAL APPROACHES FOR SANITARY PROCESSING OF FOOTWEAR AND CLOTHES OF LIVESTOCK WORKERS
Палій А. П., Палій А. П., Іщенко К. В, Михальченко С. А.

 ПЕРЕВАРИМОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАЗНЫХ ОТДЕЛАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА БЫЧКОВ ПРИ СНИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРИМОГО ПРОТЕИНА В РАЦИОНЕ / DIGESTIBILITY OF ORGANIC SUBSTANCES IN DIFFERENT SECTIONS OF THE DIGESTIVE TRACT OF BULLS WITH A REDUCTION OF THE AMOUNT OF SOLUBLE PROTEIN IN THE DIET
Петренко В. И., Козырь В. С., Димчя Г. Г., Майстренко А. Н.

 ДИНАМІКА РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗІГРАШУ ТРАДИЦІЙНИХ ПРИЗІВ НА ДИСТАНЦІЮ 1600 М КІНЬМИ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ЗА 2000-2020 РОКИ / DYNAMICS OF THE RESULTS OF TRADITIONAL PRIZES AT 1600 M HORSES OF RUSSIAN TROTTING HORSES FOR 2000-2020
Платонова Н. П., Бондар О. О.

 ВПЛИВ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ ТА ВІКУ СВИНОМАТОК ДАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ / INFLUENCE OF BREEDING METHODS AND AGE OF DANISH SOWS ON THEIR PRODUCTIVITY
Повод М. Г., Михалко О. Г., Андрійчук В. Ф.

 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ НАПУВАННЯ КОРІВ НА РУМІНАТОРНІ ПРОЦЕСИ І МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ / INFLUENCE OF COW WATERING TECHNOLOGY ON RUMINATOR PROCESSES AND DAIRY PRODUCTIVITY
Подобед Л. І., Трішин О. К., Косов М. О.

 БІЛКОВИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ КАПА-КАЗЕЇНУ (CSN3) / PROTEIN COMPOSITION AND NUTRITIONAL MILK VALUE OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED WITH DIFFERENT GENOTYPES OF CAPA-CASEIN (CSN3)
Полєва І. О., Корх І. В.

 СОРБЦІЙНИЙ СТАН ТКАНИН ГОЛОВИ ТА ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ І МЕДОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ БДЖІЛ ЗА РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ ЛЛЯНОЇ ОЛІЇ В КОРМОВІЙ ДОБАВЦІ / SORPTION CONDITION OF HEAD TISSUES AND REPRODUCTIVE ABILITY AND HONEY PRODUCTIVITY OF BEES FED WITH DIFFERENT AMOUNTS OF FLAX OIL IN FEED ADDITIVE
Саранчук І. І.

 ПАРАМЕТРИ СЕЛЕКЦІЇ, ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ РОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ / THE PARAMETERS OF SELECTION, THE GENEALOGICAL STRUCTURE AND METHODS OF BREEDING UKRAINIAN RIDING HORSE BREED
Ткачова І. В.

 РІВЕНЬ ДИСКРЕТНОСТІ НИЗЬКОСПАДКОВИХ ОЗНАК ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК У СВИНОМАТОК РІЗНИХ КЛАСІВ РОЗПОДІЛУ ЗА ДЕЯКИМИ ОЦІНОЧНИМИ ІНДЕКСАМИ / THE LEVEL OF DISCRETION OF REPRODUCTIVE QUALITIES AND THEIR CORRELATION RELATIONS IN SOWS OF DIFFERENT INTERBREED DIFFERENTIATION ACCORDING TO SOME EVALUATION INDEXES
Халак В. І., Гутий Б. В., Корх І. В.

 АНАЛІЗ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС В СУБ'ЄКТАХ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ / ANALYSIS OF THE REPRODUCTIVE QUALITIES OF LANDRAS AND WALSH PIGS IN THE BREEDING ENTITIES OF UKRAINE
Церенюк О.М., Акімов О.В. Бабіч М., Кропівець-Доманська К.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література