ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2020, № 124

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / last page

THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACTS DERIVED FROM LEAVES AND PSEUDOBULBS OF COELOGYNE FLACCIDA LINDL. (ORCHIDACEAE) AGAINST DIFFERENT STAPHYLOCOCCUS AUREUSSTRAINS / АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ, ОТРИМАНИХ З ЛИСТЯ І ПСЕВДОБУЛЬБ COELOGYNE FLACCIDA LINDL. (ORCHIDACEAE) ЩОДО РІЗНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Buyun L., Kovalska L., Gyrenko O., Tkachenko H., Kurhaluk N.

GENETIC DIVERSITY OF SIMMENTAL CATTLE LINES BY POLYMORPHIC BLOOD GROUP SYSTEMS / ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІНІЙ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ПОЛІМОРФНИМИ СИСТЕМАМИ ГРУП КРОВІ
Rossokha V. I., Drobiazko O. V., Boyko Y. A., Tur G. N., Oliinychenko Y. K., Zaderikhina O. A., Brovko O. V.

POST-VACCINATED ALTERATIONS IN THE MARKERS OF LIPID AND PROTEIN OXIDATION IN THE GILLS OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) IMMUNIZED AGAINST THE ENTERIC REDMOUTH DISEASE / ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ ЗМІНИ МАРКЕРІВ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ ЖАБЕР РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) ІМУНІЗУВАНОЇ ПРОТИ YERSINIA RUCKERI
Tkachenko H., Kurhaluk N., Grudniewska J., Pękala-Safińska A.

EXERCISE-INDUCED CHANGES IN THE LEVEL OF TOTAL PROTEIN AND ITS FRACTIONS IN THE BLOOD OF HORSES INVOLVED IN RECREATIONAL HORSEBACK RIDING / ЗМІНИ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА ТА ЙОГО ФРАКЦІЙ У КРОВІ КОНЕЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ВЕРХОВІЙ ЇЗДІ, ВИКЛИКАНІ ФІЗИЧНИМ ТРЕНІНГОМ
Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I.

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КРОСБРЕДНИХ КОРІВ-ПЕРВІСТОК / REPRODUCTIVE CAPACITY, HEALTH AND DAIRY PRODUCTIVITY OF CROSSBREED COWS
Admin O., Admin N., Filipenko I.

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я СВИНЕЙ НА ДОРОЩУВАННІ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ / INFLUENCE OF PIG STOCKING DENSITY ON PRODUCTIVITY DURING REARING
Buchkovska V., Ievstafiieva Y.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВЕДЕННЯ ІНБРЕДНОЇ ХУДОБИ БІЛОГОЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ / SELECTION EFFICIENCY OF INBRED CATTLE OF UKRAINIAN WHITEHEAD BREED
Voitenko S. L., Sydorenko O. V.

РІВЕНЬ НЕРВОВОЇ РІВНОВАГИ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ТИПІВ / THE LEVEL OF NERVOUS BALANCE IN HUCUL HORSE BREED OF DIFFERENT TYPES
Golovach M. J., Golovach M. M.

ВПЛИВ ПЛАВНОЇ ЗМІНИ СПЕКТРУ СВІТЛА У ПТАШНИКУ ВПРОДОВЖ ПЕРІОДУ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ НА ЇХ РІСТ І РОЗВИТОК / THE INFLUENCE OF THE SMOOTH CHANGE OF THE LIGHT SPECTRUM IN POULTRY HOUSES DURING THE PERIOD OF RAISING BROILER CHICKENS ON THEIR GROWTH PERFORMANCE
Drachuk I. V., Ryabinina E. V., Melnyk V. O., Ruda S. V., Chaplygin E. M.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ДІЙНИХ КОРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ / PRODUCTIVITY OF MILKING COWS USING NEW FEEDING TECHNOLOGY
Zolotaryov A., Sedyuk I., Zolotaryova S.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦУЦЕНЯТ ЯК МАРКЕРИ ВІДБОРУ ДЛЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ / PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF PUPPIES AS SELECTION MARKERS FOR THEIR FURTHER USE
Kovalenko V. M., Glazkov E. O., Halytska L. M., Levchenko A. V.

ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПОРІД ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС / SLAUGHTER QUALITIES OF YOUNG PIGS OF LANDRAS AND WELSH
Kozir V. S., Tsereniuk O. M., Akimov O. V., Babicz M.

ВПЛИВ АМІНОКИСЛОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦЬОГОЛІТКІВ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ / THE INFLUENCE OF AMINO ACID NUTRITION ON THE PRODUCTIVITY OF RAINBOW TROUT
Kondratiuk V. M.

ВИЖИВАНІСТЬ СПЕРМИ КНУРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РОЗБАВНИКАХ ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ РІЗНОГО ВИРОБНИЦТВА / BOAR SPERM SURVIVAL ABILITY IN DISTINCTORS OF DIFFERENTLY PRODUCED DISTILLED WATER
Martyniuk I. M., C., Strizhak T. A., Sakhatsky G. I.

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ НА НЕСУЧІСТЬ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК В КЛІТКОВИХ БАТАРЕЯХ / THE EFFECT OF STOCKING DENSITY ON EGG PRODUCTION, PRESERVATION AND EFFICIENCY OF USING LAYING HENS IN BATTERY CAGES
Pankova S. M.

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ІЗ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ РОЗВЕДЕННІ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ШАРОЛЕ / GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM BY-PRODUCTS DURING CHAROLET MEAT BREEDING
Piskun V., Osipenko T., Sikun M.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОБІОТИКА НА ОСНОВІ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ В ПЕРІОД ЗМІНИ СКЛАДУ РАЦІОНУ У ДІЙНИХ КОРІВ У ТРАНЗИТНУ ФАЗУ ЛАКТАЦІЇ / THE USING EFFICIENCY OF PROBIOTICS, BASED ON LACTIC ACID BACTERIA, DURING THE RATION COMPOSITION CHANGE PERIOD AT THE LACTATION TRANSIT PHASE in DAIRY COWS
Podobed L. I., Kravchenko Y. S., Sedyuk I. E., Yeletska L. M., Zolotarev A. P., Prusova G. L., Petrenko S. V.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ІСТОРИЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ РЕТРОСПЕКЦІЇ (за бібліографією академіка Г.О. Богданова) / THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FATTENING CATTLE IN HISTORICAL AND MODERN RETROSPECTION (according to the bibliography of Academician G. Bogdanov)
Rudenko Ye. V., Kunets V. V.

ВПЛИВ РІВНЯ ОСНОВНИХ ЛІМІТУЮЧИХ АМІНОКИСЛОТ І МЕТАБОЛІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У РАЦІОНАХ НА ПОКАЗНИКИ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ / THE INFLUENCE OF DIETARY BASIC LIMITING AMINO ACIDS AND METABOLIC ENERGY LEVELS ON PROTEIN METABOLISM INDICATORS AND PRODUCTIVITY OF PIGLETS
Svarchevska O. Z., Оhоrоdnyk  N. Z.

ОСОБЛИВОСТІ КАРІОТИПУ КОРІВ БІЛОГОЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ / FEATURES OF THE KARYOTYPE OF WHITE-HEADED COWS OF UKRAINIAN BREED
Starodub L. F.

ТОРІЙСЬКА ПОРОДА КОНЕЙ В УКРАЇНІ / TORI HORSE BREED IN UKRAINE
Tkachova I. V., Maruschak V. D., Banas V. M.

АГРОКЛАСТЕР КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ / AGROCLUSTER AS A BASIS FOR DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
Trishin A.

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ / STATE AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE SHEEP BREEDING IN UKRAINE
Turynskiy V. M., Bogdanova K. S., Bogdanova N. V.

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ СВИНОМАТОК З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ / RESULTS OF BREEDING VALUE EVALUATION OF SOWS WITH THE USE OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS
Khalak V. I., Kozir V. S., Rudenko Ye. V.

ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ЯЄЦЬ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ В ПРОЦЕСІ ІНКУБАЦІЇ / FEATURES OF PROCESSING OF WATERFOWL EGGS DURING THE INCUBATION
Shomina N. V., Baydevlyatova O. M.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література