ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2019, № 122

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

OXIDATIVELY MODIFIED PROTEINS LEVEL IN THE MUSCLE TISSUE OF THE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) AS A BIOMARKER OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF LEAF EXTRACTS OF CAMELLIA JAPONICA L. CULTIVARS (THEACEAE D. DON)
Buyun L., Kharchenko I., Maryniuk M., Tkachenko H., Osadowski Z.

AN IN VITRO ASSESSMENT OF THE ANTI-AEROMONAS PROPERTIES OF LEAF EXTRACT OBTAINED FROM FICUS LYRATA WARB. (MORACEAE)
Pękala-Safińska A., Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Honcharenko V., Prokopiv A.

EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS LEVELS IN THE EQUINE BLOOD AFTER IN VITRO TREATMENT WITH SANSEVIERIA CAULESCENS N.E.BR. EXTRACT
Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Maryniuk M., Kharchenko I.

ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК МОЛОДНЯКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ТА СЕЗОНУ НАРОДЖЕННЯ / THE YOUNG BLACK-AND-WHITE DAIRY CATTLE FUNCTIONAL TRAITS FORMATION AT DIFFERENT TECHNOLOGY OF HOUSING AND BIRTH SEASON
Антоненко С. Ф.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОЇЛЬНИХ РОБОТІВ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНОМУ КОМПЛЕКСІ ПСП ,,ВІЛЬШАНСЬКЕ” / MANAGING THE USAGE OF MILKING ROBOTS IN A COMMERCIAL DAIRY COMPLEX OF "OLSHANSKE" PRIVATE AGRICULTURAL ENTERPRISE
Бугай Т. А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДБОРІВ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ПРИ ОТРИМАННІ ОРЛОВСЬКИХ РИСАКІВ КЛАСУ 2.05 І ЖВАВІШЕ ЗА КОМПЛЕКСОМ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК / EFFICIENCY OF PARENT PAIRS SELECTION AT ORLOV TROTTER  RECEIVED OF 2.05 CLASS AND FASTER BY A COMPLEX OF SELECTION SIGNS
Буренко А. В.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ТЕМПЕРАТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ КОРМОВОЇ СУМІШІ В ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ / TECHNOLOGICAL PROCESS OF TEMPERATURE PREPARATION OF THE FODDER MIXTURE IN COLD TIME OF THE YEAR
Волох В. О., Логвиненко М. В., Могутова В. Ф.

ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРІЙСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ В УКРАЇНІ / GENETIC CHARACTERISTICS OF THE TORI HORSE BREED IN UKRAINE
Задерихіна О. А., Россоха В. І.

ОГЛЯД СПОСОБІВ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ (ОГЛЯДОВА) / OVERVIEW OF ORGANIC FERTILIZER PROCESSING METHODS
Іжболдіна О. О., Макаренко Д. О.

ВІДБІР СЛУЖБОВИХ СОБАК ЗА ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / SELECTION OF SERVICE DOGS BY TYPES OF HIGHER NERVOUS ACTIV0ITIES
Коваленко В. М., Рубан Е. В.

ЯКІСТЬ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ КОРМІВ З ОЗИМИХ ТА ЯРОВИХ ЗЕРНОФУРАЖНИХ КУЛЬТУР / QUALITY, CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF WINTER AND SPRING FORAGE CROPS
Коваленко І. В., Дроздов С. Є., Дроздова О. В., Русько Н. П., Чушак Є. Г., Ляшенко Н. В.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ / AGRICULTURAL MANUFACTURING OF THE EASTERN REGION OF UKRAINE RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT
Кунець В. В., Камишан Н. В., Панченко О. М., Помітун Л. І.

ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ / GENEALOGICAL STRUCTURE OF NOVOALEXANDROVSKY DRAFT HORSE
Павловский С. С., Ткачова І. В.

ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ГРУПИ ЛИСИЦЬ ЗА ДНК-МАРКЕРАМИ ISSR І RAPD / ASSESSMENT OF THE GENETIC VARIABILITY OF A GROUP OF FOXES WITH ISSR AND RAPD DNA MARKERS
Петраш В. С., Корх О. В., Корх І. В., Шуліка Л. В.

БАЙПАС КОРМОВІ ПРОДУКТИ – КАРДИНАЛЬНІ РІШЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВИСОКОГО УДОЮ І ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ / BYPASS FOOD PRODUCTS – A RADICAL SOLUTION FOR HIGH MILK YIELD STABILITY AND COWS PRODUCTIVE LONGEVITY INCREASING
Подобєд Л. І., Руденко Є. В., Піліпченко А. В., Седюк І. Є., Василевський М. В., Золотарьов А. П.

ДИНАМИКА ЗМІН ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ  ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ІМУНОГЕНЕТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ / DYNAMICS OF CHANGES IN THE GENETIC STRUCTURE OF THE SIMMENTAL BREED BY THE IMMUNOGENETIC CRITERIA
Россоха В. І., Дробязко О. В., Бойко О. А.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРІОРИТЕТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТВОРЧОМУ НАРОБКУ НАУКОВИХ ШКІЛ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН (до 90-річчя від дня заснування) / MAIN RESULTS OF PRIORITY RESEARCHES OF INSTITUTE'S OF ANIMAL SCINCE OF NAAS SCIENTIFIC SCHOOLS (on the 90th anniversary of foundation)
Руденко Є. В., Помітун І. А., Кунець В. В.

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І СОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТКАНИН ГРУДЕЙ БДЖІЛ ЗА НАЯВНОСТІ В КОРМОВІЙ ДОБАВЦІ РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ / FATTY ACID COMPOSITION OF TOTAL LIPIDS AND SORPTION CAPACITY OF BEE THORAX TISSUE AT DIFFERENT AMOUNTS OF SUNFLOWER OIL IN FEED ADDITIVE
Саранчук І. І.

ВПЛИВ ЗАХИЩЕНИХ ВІД РОЗЩЕПЛЕННЯ У РУБЦІ ПРОТЕЇНІВ ТА НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА КОРІВ / INFLUENCE OF PROTECTED FROM DIGESTION IN CATTLE RUMEN PROTEIN AND ESSENTIAL AMINO ACIDS ON THE COWS PRODUCTIVITY AND MILK QUALITY
Сєдюк І. Є., Золотарьов А. П., Дубинський О. Л., Кравченко Ю. С., Єлецька Л. М., Прусова Г. Л., Руденко Є. В., Русько Н. П., Чушак Є. Г.

СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ КОНЯРСТВА РОБОЧО-КОРИСТУВАЛЬНОГО НАПРЯМУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / CONDITION AND WAYS OF ENHANCEMENT OF THE HORSE BREEDING SYSTEM FOR THE WORK-USER DIRECTION OF THE KHERSON REGION
Соболь О. М.

ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТВАРИН / LOW-INTENSIVE LASER RADIATION INFLUENCE ON ANIMALS REPRODUCTION INDEXES
Стрижак Т. А., Аксьонов Є. О., Лісін В. І., Бєліков А. А., Стрижак А. В.

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК КОНЕЙ ТРАКЕНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ / EVALUATION OF SELECTION TRAITS TRAKEHNER HORSES
Ткачова І. В., Бєлікова К. В.

ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ / IMMUNOGENETIC CHARACTERISTICS OF UKRAINIAN SELECTIONS ORLOV TROTTER HORSES BREED
Тур Г. М., Россоха В. І., Задерихіна О. А., Бровко О. В., Aлeщeнкo О. A.

ВПЛИВ ФЕНОТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ТА ВМІСТ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ / INFLUENCE OF PHENOTYPIC FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF COWS AND SOMATIC CELLS CONTENT IN MILK
Філіпенко І. Д., Помітун І. А., Адміна Н. Г., Золотарьов А. П., Адмін О. Є.

ІНДЕКСИ БУДОВИ ТІЛА ДВОПОРОДНИХ РЕМОНТНИХ СВИНОК ТА СВИНОМАТОК / BODY INDEX OF TWO-BREED REPAIR PIGS AND SOWS
Церенюк О. М., Акімов О. В., Шкавро Н. В., Череута Ю. В.

 

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література