З приводу придбання видань звертатися за тел.: (057) 740-36-41, (057) 740-35-49 або на e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


УДК 636.2.082/084

Технологічний регламент щодо організації годівлі та утримання молочного стада великої рогатої худоби в зимовий період

Автори: Руденко Є. В., Подобєд Л. І., Седюк І. Є.,  Марченко В. А., Золотарьов А. П.,  Гребень Л. Г., Антоненко С. Ф.

Регламент містить основні технологічні прийоми утримання і годівлі великої рогатої худоби. Розраховано на керівників та фахівців сільськогосподарських підпрриємств, власників фермерських господарств з виробництва молока.

Рецензенти:

Трішин О.К. - головний науковий співробітник ІТ НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України
  Адміна Н.Г. - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту тваринництва НААН

Зміст (скачати)


УДК 636.13.082:575(477)
ISBN 978-966-540-528-3

Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві / за ред. І. В. Ткачової. – К.: Аграр. наука, 2018. – 204 с.

Монографія висвітлює теоретичні та методичні аспекти селекційно-генетичного моніторингу у конярстві і розробку методів збереження й поліпшення порід коней. Призначено для практичного використання керівниками і спеціалістами конярських підприємств, працівниками наукових установ.
Розраховано на фахівців із конярства, викладачів і студентів вищих навчальних закладів із селекції та генетики коней.

Рецензенти:
Іовенко В. М.
доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу генетики Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства;
Копилов К. В. доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії генетики Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН;
Хохлов А. М. доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри розведення, генетики і селекції Харківської державної зооветеринарної академії.

Зміст (скачати)


УДК 636.2.084:577.118(477.54)
Д 64

Долгая М М., Кулібаба С. В. Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів в умовах Лісостепової зони України: монографія. – Х.: ФОП Бровін О. В., – 2017. – 138 с.
ISBN978-617-7555-13-0

Монографія розрахована на наукових співробітників, зоотехніків, технологів кормовиробництва, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Рецензенти:
Михальченко С. А. – д. с.-г. н., зав. від. годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва ІТ НААН;
Котляр О. С. – ст. н. сп. відділу годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва ІТ НААН.

Зміст (скачати)


УДК 636.2.082/084

Тришин А.К., Руденко Е.В., Подобед Л.И. От здорового телёнка до высокопродуктивной коровы: [Учебно-практическая книга животновода]. – Х., 2017. – 250 с.

У цій навчально-практичної книзі тваринника представлені сучасні підходи до успішного ведення молочного скотарства. У ній викладені основи вирощування ремонтного молодняку від народження до первістки, висвітлені питання годівлі, утримання молочної худоби, відтворення тварин і управління молочною фермою.
Книга може бути корисною широкому колу фахівців, які працюють на тваринницьких фермах з виробництва молока.

    Зміст (скачати)


УДК 631.223:338.432:636.2.(083.9)

Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм: довідник / НААН, Ін-т тваринництва; І. А. Помітун, В. А. Марченко, О. Є. Адмін та ін. – Х., 2016. – 374 с.

Техніко-економічні параметри дають змогу встановити різні типорозміри молочних ферм (на 20-400-1200 корів) за поголів’ям великої рогатої худоби та корів, виробництвом і реалізацією молока та яловичини, кормозабезпеченням, потребою в кормах і землі, структурою посівних площ, економічну ефективність тваринництва та строк окупності капітальних вкладень у реконструкцію або нове будівництво за природно-економічними зонами України. Представлено каталог ескізних проектів будівель і споруд, технологічних рішень, машин і устаткування для організації безприв'язного утримання тварин у молочному скотарстві при утриманні на солом’яній підстилці. Представлено поопераційну технологічну документацію до тваринницьких ферм. Розраховано на орендарів, інвесторів, керівників і спеціалістів різних рівнів АПК незалежно від форм господарювання і власності, спеціалістів проектних організацій, науковців, викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.

Рецензенти:

Кандиба В.М. - доктор сільськогосподарських наук, професор Харківської державної зооветеринарної академії, член-кореспондент НААН

Вакуленко І.С. - доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН

Автори:

І.А. Помітун, В.А. Марченко, О.Є. Адмін, С.Г. Юрченко, В.В. Бовсуновський, К.В. Міненко, С.І. Канцевич, О.Л. Кукла, М.І. Петля, Л.Г. Гребень, С.Ф. Антоненко, Р.Г. Прозоров (розділи 1, 2, 3, 4, 5), О.М. Жукорський, О.І. Костенко, В.П. Шабля, І.А. Помітун, В.П. Савран, О.Є. Адмін, О.К. Трішин, С.Г. Юрченко, В.І. Піскун, Л.Г. Гребень, С.Ф. Антоненко, Л.В. Гончаренко, А.І. Фененко, В.І. Смоляр, В.О. Дріго, А.І. Завгородній, Ю.П. Полупан (розділ 6), О.Е. Адмін, С.Ф. Антоненко, Л.Г. Гребень (розділ 7), В.П. Шабля, В.А. Марченко, С.Г. Юрченко, Є.І. Чигринов, Л.Г. Гребень, О.М. Панченко, Д.В. Зволейко (розділ 8).

  Зміст (скачати)


 

 ББК 45.4

Д 58

Довідник з повноцінної годівлі сільсько-господарських тварин / за наук. ред. І. І. Ібатулліна і О. М. Жукорського. – К.: Аграр. наука, 2016. – 336 с.

ISBN 978-966-540-402-6

Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення ге- нетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кросів й одержання високоякісної продукції.

Призначено для практичного використання керівниками і спеціалістами тварин- ницьких комплексів та агрофірм, фермерами, консультантами, спеціалістами комбікормових заводів, працівниками наукових установ. Розраховано на викладачів та студентів середніх і вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю як посібник з годівлі сільськогосподарських тварин і птиці.

Рецензенти:

Ю. І. Савченко професор, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН;

Я. І. Кирилів професор, доктор сільськогосподарських наук член-кореспондент НААН;

В. В. Отченашко професор, доктор сільськогосподарських наук

Колектив авторів:

І. І. Ібатуллін, М. І. Бащенко, О. М. Жукорський, Ю. Ф. Мельник, В. М. Кандиба, Є. В. Руденко, І. А. Іонов, С. А. Михальченко, А. Т. Цвігун, М. М. Долгая, А. П. Золотарьов, Л. М. Єлецька, С. Г. Юрченко, Ю. С. Кравченко, В. О. Саприкін, Б. М. Газієв, М. О. Косов, І. А. Помітун, Н. О. Косова, І. В. Ткачова, І. С. Вакуленко, В. І. Костенко, С. В. Боярчук


УДК 636.045

ББК45.4

О93

Оцінка біологічної цінності білків у кормах для тварин / С. О. Шаповалов, М. М. Долгая, Є. В. Руденко, С. С. Варчук. – К. : Аграр. наука, 2016. – 92 с.

ISBN978-966-540-433-0

Узагальнено результати наукових доробок учених щодо білкового живлен­ня сільськогосподарських тварин і птиці. Для характеристики якості протеїнів загальноприйнятим на сьогодні є поняття «біологічна цінність білків», яка зумовлена наявністю у них незамінних амінокислот, їх співвідношенням із замінними та засвоюваністю у шлунково-кишковому тракті. З огляду на існування великої кількості різних методів оцінки біологічної цінності білків актуальним є вибір критеріїв оцінки якості протеїну та оптимальної методики визначення. Розкрито концепцію ідеального білка для тварин на основі різ­них еталонних білків та амінокислотного складу основних кормів для раціонів. Наведено методики й приклади розрахунку біологічної цінності білків на основі їх амінокислотного складу та методів розрахунку.

Розраховано на наукових співробітників, зоотехніків, технологів кормовиробництва, аспірантів і студентів вишів.


 ББК 65.9(4Укр)325.25

УДК 338.43:636.2/4(477)(083.92)

М-55

Механізми реалізації та напрями розвитку галузей молочного скотарства і свинарства України на перспективу до 2015 року : монографія / В. А. Марченко, В. В. Бовсуновський, А. А. Гетя, І. І. Ібатулін, О. І. Костенко, С. Ю. Рубан, Є. В. Руденко, І. А. Помітун; (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України, Інститут тваринництва НААН). - Харків-Луганськ: Елтон-2, 2013 - 164 с.

 Рецензенти:

Є. I. Чигринов – доктор сільськогосподарських наук, професор, Харківська державна зооветеринарна академія

Д. В. Шиян – доктор економічних наук, доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева

О. В. Ульянченко – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут тваринництва НААН

До монографії увійшли концептуальні положення й основні матеріали Національного проекту «Відроджене скотарство», який розроблено Інститутом тваринництва НААН на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України, проектів «Сучасне тваринництво», «Ефективне тваринництво» і матеріали для складання паспортів районів.

Використано і удосконалено новітні методичні підходи, методики та нормативи за допомогою яких розкриті механізми реалізації та напрями розвитку галузей молочного скотарства і свинарства у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення у динаміці до 2015 року.

Розраховано на практичне використання органами державного управління АПК, керівниками різного рівня, науково-педагогічними працівниками, фахівцями у галузі економіки, організації та планування виробництва.

ISBN 978-617-563-124-9

Контакти: Марченко Валерій Анатолійович - завідувач лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва, кандидат економічних наук, тел. (057) 740-31-18; 740-31-57; 740-39-93.

Зміст (зкачати)


УДК 591.1:636.1    

ББК 46.11

Фізіологія живлення і годівля коней : наук.-практ. посібник / [О.М. Жукорський, І.І. Ібатуллін, Д.А. Волков та ін.]; за ред. О.М. Жукорського. — К.: Аграрна наука, 2013. — 352 с.

У книзі зібрано й узагальнено матеріал з морфології та фізіології травної системи, живлення і потреби в поживних речовинах коней різного віку та продуктивності, дано оцінку кормів і пасовищ, а також розглянуто інші чинники, що впливають на роботоздатність та продуктивність коней. Описано техніку і норми годівлі молодняку, спортивних, робочих коней, кобил та жеребців-плідників.

Розраховано на спеціалістів з конярства, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, студентів.

Зміст (зкачати)


УДК 636.5.085

ББК46.8

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці / [Братишко Н.І., Іонов І.А., Ібатуллін І.І., Притуленко О.В. та ін.]: нав­чальний посібник; за ред. І.А. Іонова. - К.: Аграрна наука, 2013. - 208 с.

Авторський колектив: Н.І. Братишко, І.А. Іонов, І.І. Ібатуллін, О.В. Притуленко, Т.Є. Клименко, A.M. Котик, О.О. Катеринич, О.М. Жукорський, О.В. Гавілей, Л.Л. Полякова, Р.Б. Гриценко

 Систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі сіль­ськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної ціннос­ті зернових і зернобобових культур та особливості використання в годівлі птиці тритикале, продуктів переробки сої та комбікормів з частиною зерна злакових у нерозмеленому вигляді. Описано осно­вні принципи ефективної годівлі птиці комбікормами зі зниженим умістом білків тваринного походження. Наведено рецепти комбі­кормів та вміщено практичні поради.

Посібник призначений для практичного використання спеціалі­стами комбікормових заводів, промислових та фермерських птахів­ничих господарств. Він також стане у пригоді викладачам та студен­там середніх та вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю.


УДК 636.2.084.41:636.2

ББК 45.45:46.08

Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби : довідник-посібник : за наук. ред. Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. – Х., 2012. – 290 с.

Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі усіх статево–вікових груп високопродуктивної великої рогатої худоби для досягнення генетичного потенціалу молочної та м’ясної продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття корів сучасних порід та одержання високоякісної продукції на рівні світових стандартів. Розраховано на працівників наукових установ і вищих навчальних аграрних закладів, керівників і спеціалістів тваринницьких комплексів, агрофірм, МінАПК, фермерів, студентів, магістрів, аспірантів, менеджерів з іноватики і до-радництва.


УДК 636.4.084 (083.13)

Рекомендації з нормованої годівлі свиней: за ред. Є.В. Руденка, Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. – Х., 2011. – 121 с.

Автори: Богданов Г.О., Руденко Є.В., Кандиба В.М., Медвєдєв В.О., Ляшенко Н.В., Іонов І.А., Подобєд Л.І., Шаповалов С.О., Саприкін В.О., Берестова Л.Є., Газієв Б.М., Креньов А.В., Косов М.О., Чалий О.І., Федотов І.Г., Борисенко В.Г.

У рекомендаціях викладено нові уточнені дані з нормування годівлі свиней різних рівнів  і напрямів продуктивності з  обмінної  енергії (енергетичні кормові одиниці), сирого і перетравного протеїну, основних незамінних амінокислот (лізин, метіонін+цистин, триптофан, треонін), з урахуванням їх засвоєння в організмі, вітамінів (А, Д, Е, тіамін, рибофлавін, пантотенова і нікотиновакислоти, холін, вітамін В12), макро- і мікроелементів.

Новим позитивним чинником в рекомендованих нормах є вираження концентрації енергії, поживних і біологічно активних речовин в 1 кг сухої речовини корму та відсутність вівсяної кормової одиниці.

У нормах вперше введено співвідношення  амінокислот, лізину з обмінною енергією, що є  одним з нових елементів удосконаленої нормованої годівлі свиней.

Рекомендації розраховано на наукових співробітників і спеціалістів в галузі свинарства, аспірантів та магістрів вищих аграрних закладів.


УДК 636.5.577.16

Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц / И. А. Ионов, С. О. Шаповалов, Е. В. Руденко, М. Н. Долгая, А. В. Ахтырский, Ю. А. Зозуля, Т. Е. Комисова, И. А. Костюк. – Х. : Институт животноводства НААН, 2011. – 376 с.

В справочном пособии освещаются биохимические методы анализа и контроля физиологического состояния организма животных и птиц, качества продуктов животноводства и птицеводства, а также методы зоотехнического анализа кормов, определения их питательной ценности, некоторые биохимические методы и тесты контроля полноценности кормления сельскохозяйственных животных, правила техники безопасности при работе в лаборатории.

Справочное пособие предназначено для научных работников и химиков-аналитиков биологических, зоотехнических и ветеринарных лабораторий научно-исследовательских институтов, опытных станций и сельхозпредприятий. Оно может быть использовано аспирантами и студентами ВУЗов биологического профиля в качестве лабораторного руководства.


УДК 57.08

Бугров А. Д. Криоповреждения и криозащита спермиев быков при глубоком  замораживании. Монография  /Алексей Дмитриевич Бугров.  – Х.: Институт животноводства НААНУ, 2010. – 317 с.

В  монографии  представлены  результаты  экспериментальных  исследований  по  криоповреждениям  и  криозащите  спермиев  быков производителей  с  эндо-  и  экзоцеллюлярными  криопротекторами.  Приведены результаты исследований и методы замораживания различными технологиями, приведена система организации искусственного осеменения  коров  глубокозамороженной  спермой  с  разработкой  аппаратуры  и устройств для ее реализации.  
Монография  может  заинтересовать  биологов,  криобиологов,  врачей  ветеринарной  медицины,  зоотехников-технологов,  а  также  читателей,  интересующихся  вопросами  криоконсервации  биологических  объектов.

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література