12 листопада 2019 року в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради з розгляду інформаційних звітів за 2019 рік установ-співвиконавців з виконання завдань ПНД НААН № 29 «Скотарство» (підпрограма 1 ,,Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства”, підпрограма 2 ,,Розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського  виробництва високоякісної продукції тваринництва”, підпрограма 3 ,,Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м'ясної худоби за різних технологій виробництва”).
   У роботі засідання прийняли участь провідні науковці Інституту тваринництва НААН, керівники та відповідальні виконавці завдань установ-співиконавців.
   За підпрограмою 1 загалом розглянуто 21 завдання (8 фундаментальних, 11 прикладних та 2 пошукових), за підпрограмою 2 – вісім завдань (1 фундаментальне, 5 прикладних та 2 пошукових), за підпрограмою 3 – шість завдань (3 фундаментальних та 3 прикладних).
   Інформаційні звіти з виконання завдань ПНД НААН № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») за 2019 рік з урахуванням зауважень і пропозицій затверджено. Рекомендовано виконавцям при представленні табличних даних проводити статистичну обробку отриманих результатів з визначенням критеріїв достовірності. Визначено обов’язковою вимогою для усіх співвиконавців надання головній установі передбаченої технічними завданнями науково-технічної продукції (патенти, рекомендації, інструкції, методики, програми, бази даних та ін.) з відображенням економічної ефективності розробок.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література