13 липня 2016 року в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради з розгляду інформаційних звітів за перше півріччя 2016 року установ-співвиконавців з виконання ПНД № 29 «Скотарство» (підпрограма 1 ,,Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства”, підпрограма 2 ,,Розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського  виробництва високоякісної продукції тваринництва”, підпрограма 3 ,,Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м'ясної худоби за різних технологій виробництва”).

Координатори підпрограм д.с.-г.н., чл.-кор. НААН Рубан С.Ю., д.с.-г.н., с.н.с. Шабля В. П. та д.с.-г.н., с.н.с. Михальченко С. А. виступили з аналізом наданих співвиконавцями звітів, наголосивши на основних досягненнях за звітній період, виявлених проблемних питаннях та зауваженнях. За підпрограмою 1 загалом розглянуто 18 завдань (8 фундаментальних та 10 прикладних), що виконуються 13 науковими установами НААН. Основні дослідження направлені на виявлення біологічних закономірностей прояву та генетично значимих маркерів ознак продуктивності молочної і м'ясної худоби, розробленню системи моніторингу та методів керування генетичними ресурсами і селекційним процесом у скотарстві, розробленню методичних прийомів покращення  існуючих та створення нових порід і типів великої рогатої худоби. За підпрограмою 2 розглянуто звіти від 6 установ-співвиконавців 12 завдань ПНД № 29 «Скотарство», основну увагу в яких зосереджено на розробленні та обґрунтуванні ефективних технологічних рішень з удосконалення прогресивних технологій утримання худоби, ефективних та безпечних технологій виробництва високоякісної продукції скотарства, механізмів біоконверсії відходів тваринництва та розробленню інформаційно-логістичної системи функціонування галузі. За підпрограмою 3 шістьма установами-співвиконавцями виконується 13 завдань  з обґрунтування концепції живлення високопродуктивної великої рогатої худоби з урахуванням фізіолого-біохімічних потреб, продуктивного потенціалу, перетравності окремих поживних речовин та структури кормової бази.

З урахуванням зауважень інформаційні звіти з виконання завдань ПНД № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») за І півріччя 2016 року затверджено. За результатами розглянутих звітів також прийнято рішення стосовно ініціювання перед відділенням зоотехнії та Президією НААН питання щодо проведення наради з організації племінного обліку, впровадження методологічних рекомендацій по схрещуванню худоби (програма “pro cross”) та технологічного переоснащення виробництва галузі молочного скотарства в системі дослідних господарств.

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література