13 липня 2016 року в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради з розгляду інформаційних звітів за перше півріччя 2016 року установ-співвиконавців з виконання ПНД № 29 «Скотарство» (підпрограма 1 ,,Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства”, підпрограма 2 ,,Розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського  виробництва високоякісної продукції тваринництва”, підпрограма 3 ,,Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м'ясної худоби за різних технологій виробництва”).

Координатори підпрограм д.с.-г.н., чл.-кор. НААН Рубан С.Ю., д.с.-г.н., с.н.с. Шабля В. П. та д.с.-г.н., с.н.с. Михальченко С. А. виступили з аналізом наданих співвиконавцями звітів, наголосивши на основних досягненнях за звітній період, виявлених проблемних питаннях та зауваженнях. За підпрограмою 1 загалом розглянуто 18 завдань (8 фундаментальних та 10 прикладних), що виконуються 13 науковими установами НААН. Основні дослідження направлені на виявлення біологічних закономірностей прояву та генетично значимих маркерів ознак продуктивності молочної і м'ясної худоби, розробленню системи моніторингу та методів керування генетичними ресурсами і селекційним процесом у скотарстві, розробленню методичних прийомів покращення  існуючих та створення нових порід і типів великої рогатої худоби. За підпрограмою 2 розглянуто звіти від 6 установ-співвиконавців 12 завдань ПНД № 29 «Скотарство», основну увагу в яких зосереджено на розробленні та обґрунтуванні ефективних технологічних рішень з удосконалення прогресивних технологій утримання худоби, ефективних та безпечних технологій виробництва високоякісної продукції скотарства, механізмів біоконверсії відходів тваринництва та розробленню інформаційно-логістичної системи функціонування галузі. За підпрограмою 3 шістьма установами-співвиконавцями виконується 13 завдань  з обґрунтування концепції живлення високопродуктивної великої рогатої худоби з урахуванням фізіолого-біохімічних потреб, продуктивного потенціалу, перетравності окремих поживних речовин та структури кормової бази.

З урахуванням зауважень інформаційні звіти з виконання завдань ПНД № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») за І півріччя 2016 року затверджено. За результатами розглянутих звітів також прийнято рішення стосовно ініціювання перед відділенням зоотехнії та Президією НААН питання щодо проведення наради з організації племінного обліку, впровадження методологічних рекомендацій по схрещуванню худоби (програма “pro cross”) та технологічного переоснащення виробництва галузі молочного скотарства в системі дослідних господарств.

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література