23 травня 2016 р. відбулося засідання Круглого столу «Розвиток теоретичних положень великомасштабної селекції в тваринництві», присвяченого 100-річчю від  дня народження відомого вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента  ВАСГНІЛ Федора  Федоровича Ейснерапровідного вченого у галузі вивчення і розробки теорії і методів удосконалення існуючих і створення нових порід сільськогосподарських тварин, розробки методів відтворення, генетики та резистентності тварин та впровадження методів великомасштабної селекції в Україні.

 Словами глибокої та безмежної вдячності було сповнено вступне слово виконуючого обов’язки директора інституту, доктора сільськогосподарських наук, професора  І. А. Помітуна, який поділився з учасниками заходу своїми спогадами про Вчителя і Людину.

Неодмінними складовими життєвого та творчого кредо Ф. Ф. Ейснера є глибина та оригінальність мислення, потужний інтелект, наполегливість у досягненні поставленої мети, надзвичайно чуйне ставлення до людей, принциповість, ретельність, чесність і доброзичливість.

Безумовно, життєвий шлях ученого – наполеглива щоденна праця, перебування у постійному пошуку,  це зразок людської гідності, працелюбності, відповідальності, добропорядності, вміння працювати з людьми. Усіма цими рисами володів Ф.Ф. Ейснер. Його інтелектуальний спадок є золотим скарбом агарної науки. Саме цьому була присвячена перша доповідь кандидата історичних наук В. В. Кунець «Ейснер Ф.Ф. – видатний вчений селекціонер та особистість».

 Теоретичне та практичне підґрунтя закладене у працях Федора Федоровича є керівництвом для сучасних дослідників. У той же час, інноваційний процес перетворення наукового знання в нововведення, який відбувається сьогодні, полягає в комерціалізації винаходу, нових технологій та інших результатів інтелектуальної діяльності. Тому злободенним та своєчасним був виступ доктора сільськогосподарських наук, професора С. Ю. Рубана – учня і послідовника Ф. Ф. Ейснера. У своїй доповіді «Сучасні напрями ведення селекційного процесу у молочному скотарстві» він розповів про перспективні напрями роботи в цій галузі.

Логічним продовженням був виступ кандидата сільськогосподарських наук В. О. Даншина «Сучасна система оцінювання племінної цінності молочної худоби», в якому запропоновано новий методологічний комплекс для оцінки тварин різних категорій з метою вдосконалення молочних стад.

Відомо, що теоретичною основою селекції є генетика. Тільки глибокі знання законів мінливості й успадковування ознак дасть змогу селекціонерові грамотно планувати та провадити селекційну роботу.  Саме про це йшлося у виступі кандидата сільськогосподарських наук В. І. Россохи «Використання методів генетичної досліджень в практиці селекції сільськогосподарських тварин».

Зрозуміло, що система ведення селекційно-племінної роботи в галузі молочного скотарства базується  на принципах управління селекційним процесом та загальновизнаних світових системах обліку і оцінки тварин. З цього приводу корисною була доповідь кандидата сільськогосподарських наук Н. Г. Адміної «Параметри лінійної оцінки та особливості продуктивності молочної худоби різних генотипів».

Підсумовуючи, зазначаємо, що широкі та різноманітні кола питань перебували в полі зору учасників Круглого столу.  

Вшановуючи пам’ять видатного вченого, без зайвого пафосу, можемо стверджувати, що Федір Федорович Ейснер є визнаним лідером цього напряму наукових досліджень з проблем селекції, генетики і біотехнології у тваринництві як в Україні, так і за кордоном. Завдяки його напрацюванням  вітчизняні вчені у творчій співдружності з селекціонерами-практиками сягають нових висот в науці. Колектив інституту пишається тим, що Ейснер Ф. Ф. майже 40 років свого життя присвятив нашій установі, а його діяльність є яскравим прикладом самовідданого служіння Науці.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література